7:00 + Stanisława Keklak (12 greg.)
17:00 + rodziców Stanisława (z ok. imienin) i Zofii (z ok. imienin) Karwowskich
17:00 + Tadeusza Zdebko (15 greg.)
18:00 + Zofię i Franciszka Bartołowicz, dziadków Wojciechowskich i Bartołowicz
18:00 + Zofię i Stanisława Mierzejewskich