7.00 Za śp. Koletę Szymborską /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Marię Sobótka /popog./
18.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /popog./