7:00 + Feliksa Piegat (40 r. śm.)
7:00 + Stanisława Keklak (2 greg.)
17:00 + Irenę Bogucką (z ok. imienin)
17:00 + Tadeusza Zdebko (5 greg.)
18:00 + Zbigniewa Garlickiego
18:00 + Stanisława Mazura (z ok. imienin)
18:00 + Krystynę Szponar (22 greg.)