7:00 + Stanisławę Keklak (15 greg.)
17:00 + Tadeusza Zdebko (18 greg.)
17:00 + Józefa (7 r. śm.) i Halinę Malickich
18:00 + Danutę Więcek (pog.)
18:00 + Kazimierza Strzeleckiego (pog.)