7:00 + Józefa Krajewskiego (pog.)
7:00 + Tadeusza Wiśniewskiego (pog.)
17:00 + Helenę Bigelman (pog.)
18:00 + Stanisławę Keklak (16 greg.)
18:00 + Tadeusza Zdebko (19 greg.)