7:00 + Stanisławę Keklak (18 greg.)
17:00 + Tadeusza Zdebko (21 greg.)
18:00 + Kazimierza Pilarskiego (pog.)
18:00 + Jerzego i Franciszkę Michalaków oraz ich rodziców