7:00 + Stanisławę Keklak (19 greg.)
17:00 + Zofię i Teodora Walczak, dziadków Maszenda i zmarłych z rodziny
18:00 + Stanisławę i Mieczysława Kubera, Józefę i Stefana Szpiek, zmarłych z rodziny Ceglarskich
18:00 + Tadeusza Zdebko (22 greg.)