7:00 + Stanisławę Keklak (22 greg.)
7:00 + Ewę Grzybowską (2 greg.)
17:00 + Tadeusza Zdebko (25 greg.)
17:00 + Czesławę Małkowską (5 r. śm.), Kazimierza i Aleksandra Małkowskich
18:00 + Tadeusza Cieciera (pog.)
18:00 + Feliksę i Antoniego Miklewskich