7.00 Za śp. Irenę Kicińską /5 greg./
7.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
7.00 Za śp. Mariana Fencloch w 1 r. śm.
7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
18.00 Za śp. Krystynę Pieńkos