7:00 + Helenę Bigelman (pog.)
7:00 + Ewę Grzybowską (4 greg.)
17:00 + Stanisławę Keklak (24 greg.)
17:00 + r-ców Zofię i Kazimierza Zydorczak, Jadwigę i Tadeusza Matusiak
18:00 + Tadeusza Zdebko (27 greg.)