7:00 + Stanisławę Keklak (25 greg.)
7:00 + Ewę Grzybowską (5 greg.)
7:00 o Boże błog. i zdrowie dla Marty
17:00 + Antoniego Wiśniewskiego (pog.)
18:00 + Tadeusza Kobiereckiego ( w r. śm.)
18:00 + Tadeusza Zdebko (28 greg.)