7:00 + Stanisławę Keklak (26 greg.)
7:00 + Ewę Grzybowską (6 greg.)
17:00 + Joannę Sztreker
17:00 + Tadeusza Zdebko (29 greg.)
18:00 + Wiesławę i Zdzisława Niklewicz, Irenę i Sylwestra Janiszewskich (int. od dzieci)
18:00 + Krystynę Rączkowską (pog.)