7:00 + Krystynę Rączkowską (pog.)
7:00 + Ewę Grzybowską (12 greg.)
17:00 w intencji chorych i cierpiących z parafii
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (5 greg.)
18:00 + Jadwigę Brześcińską (pog.)
18:00 + Jana Keklak (2 greg.)