7:00 + Ewę Grzybowską (13 greg.)
7:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (6 greg.)
17:00 + Jana Keklak (3 greg.)
18:00 + Andrzeja Ambroziewicza (pog.)
18:00 + Tadeusza Wiśniewskiego (pog.)