7:00 + Kazimierza Pilarskiego (pog.)
17:00 + Ewę Grzybowską (15 greg.)
17:00 + Jana Keklak (5 greg.)
18:00 + Wiesława Kuźniewskiego
18:00 + Aleksandrę Maliszewską (8 greg.)