7:00 + Jana Keklak (6 greg.)
7:00 + Ewę Grzybowską (16 greg.)
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (9 greg.)
18:00 + rodziców Henryka (21 r. śm.) i Helenę Myzia
18:00 + Józefa Maliszewskiego, rodziców, teściów i zmarłych z r-ny Szałkowskich i Maliszewskich