7.00 Za śp. Irenę Kicińską /11 greg./
7.00 Za śp. Walentego Szczetkarza /popog./
18.00 Za śp. Dariusza Jackowiaka /popog./