7:00 + Antoniego Wiśniewskiego (pog.)
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (16 greg.)
17:00 + Jana Keklak (13 greg.)
18:00 + Lecha i Janinę Sałackich
18:00 + Ewę Grzybowską (23 greg.)