7:00 + Jana Keklak (14 greg.)
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (17 greg.)
17:00 + Ewę Grzybowską (24 greg.)
18:00 + Mirosława Kopciejewskiego
18:00 + Helenę Bigelman (pog.)