7:00 + Marka Krawczaka (pog.)
7:00 + Janinę Kornatowską (pog.)
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (23 greg.)
17:00 + Jana Keklak (20 greg.)
18:00 + rodziców Jana i Janinę Szymańskich, dziadków Dymków i Szymańskich
18:00 + Ewę Grzybowską (30 greg.)