7:00 + Jana Keklak (21 greg.)
7:00 + Janinę Wielgus (z ok. imienin)
7:00 + Artura Bachman i Jana Keklak
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (24 greg.)
17:00 + Zenona Janiaka, Emilię, Czesława i Ludwika Kozłowskich
18:00 + Józefa Breńskiego
18:00 + Lecha Kikolskiego (z ok. Dnia Ojca), Zenona Karaszewskiego (z ok. imienin), Mariannę Karaszewską i rodziców Kikolskich
18:00 + Tomasza Zajkowskiego