7:00 + Zbyszka Falkowskiego (pog.)
7:00 + Jana Keklak (24 greg.)
17:00 + Aleksandrę Maliszewską (27 greg.)
18:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (6 r. śm.)
18:00 + Mieczysława Pędraszewskiego (26 r. śm.)