7:00 + Jana Keklak (28 greg.)
7:00 + Grzegorza Filińskiego (pog.)
17:00 dziękczynna za opiekę i Boże błogosławieństwo dla rodziny
18:00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 40 r. ślubu Alicji i Jana
18:00 + Romualdę i Jana Kruszewskich, Jerzego Kruszewskiego