7:00 + Mirosława Kopciejewskiego
7:00 + Tobiasza Petrykowskiego
8:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
18:00 + Bronisława i Zygmunta Kołodziejskich