7:00 + Tadeusza Ciecierę (pog.)
18:00 + Mieczysława Sokołowskiego