7:00 + Kazimierza Strzeleckiego (pog.)
18:00 + Teresę Czekała (1 r. śm.)