7.00 Za śp. Irenę Kicińską /20 greg./
7.00 Dziękczynna za Jacka i Iwonę Bachmanów w 32 r. ślubu
18.00 Za śp. Jadwigę Rudnicką /popog./