7:00 + Józefa Kuzon, rodziców Wacława i Helenę Rakowskich i brata
18:00 + rodziców Stefana i Genowefę, brata Stefana i Eugeniusza Wiśniewskich