7:00 + Aurelię Cecylię Pikała (pog.)
18:00 + Tadeusza (12 r. śm.) i Halinę Karpińskich