7.00 Za śp. Irenę Kicińską /24 greg./
7.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /popog./
7.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./
7.00 Za śp. dziadków Jadwigę i Władysława Buraczyńskich
18.00 Za śp. Rodziców Zofię i Kazimierza Chylińskich