7:00 + Jadwigę Brześcińską (pog.)
18:00 + Antoniego Wiśniewskiego – pog. od kolegów z pracy