7:00 + Tadeusza Ciecierę (pog.)
18:00 + Zygmunta Araś (27 r. sm.), Wiesława, Zdzisława i Stanisława Araś