7:00 + Grzegorza Filińskiego (pog.)
18:00 + Sabinę (3 r. śm.) i Henryka Słomkowskich
18:00 + Barbarę i Henryka Golacik (2 greg.)