7:00 + Barbarę i Henryka Golacik (3 greg.)
7:00 + Zenona Bednarka (pog.)
18:00 + Aurelię Pikała (pog.)
18:00 + Ziemowita Szymborskiego (pog.)