7:00 + Janinę Kornatowską (pog.)
8:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
16:00 ślub
17:00 + Zbyszka Falkowskiego (pog.)
18:00 + Feliksa Jaworskiego
18:00 + Barbarę i Henryka Golacik (7 greg.)