7.00 Za śp. Irenę Kicińską /26 greg./
7.00 Za śp. Walentego Szczetkarza /popog./
7.00 Za śp. Irenę Marcinkowską /popog./
7.00 Za śp. Ewę Marię Janecką /popog./
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./