7:00 + Piotra Grabowskiego (16 r. śm.)
7:00 + Barbarę i Henryka Golacik (9 greg.)
17:00 + Teresę Kwiatkowską (8 r. śm.), Stanisława i Jadwigę Kwiatkowskich, Wiesława i Bronisławę Kwiatkowskich
18:00 o powrót do zdrowia dla Karolka i światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących badania
18:00 o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Kamili