7:00 + Krystynę Sadowską (6 r. śm.)
7:00 + Wiesława Sałackiego (pog.)
17:00 + Barbarę i Henryka Golacik (10 greg.)
18:00 + Grzegorza Filińskiego (pog.)
18:00 + Tomasza Cieślaka