7:00 + Władysława Oniszko (pog.)
17:00 + Barbarę i Henryka Golacik (13 greg.)
18:00 + Alicję Zajdel
18:00 + Grażynę Radaszkiewicz (pog.)