7:00 + Jana Rutkowskiego (7 greg.)
7:00 + Marka Tobijasza
17:00 + Grzegorza Suchodolskiego (6 greg.)
18:00 + Henryka, Bronisławę i Adama Domańskich, d-ków Mielczarków
18:00 + Barbarę i Stefana Golacik (20 greg.)