7:00 + Grzegorza Suchodolskiego (13 greg.)
17:00 + Jana Rutkowskiego (14 greg.)
17:00 + Barbarę Czachorowską
18:00 + Andrzeja Marczaka (5 r. śm.)
18:00 + Barbarę i Stefana Golacik (27 greg.)