7:00 + Grzegorza Suchodolskiego (14 greg.)
7:00 + Jana Rutkowskiego (15 greg.)
16:00 ślub
17:00 ślub
18:00 + Barbarę i Stefana Golacik (28 greg.)
18:00 + Franciszka Bodal