7:00 + Teresę Kamińską (6 greg.)
7:00 + Grzegorza Suchodolskiego (25 greg.)
17:00 + Jana Rutkowskiego (26 greg.)
17:00 + Halinę Gołębiowską (6 greg.)
18:00 + Danielę i Jana Szatkowskich
18:00 + Ryszardę Sak (4 greg.)