7.00 Za śp. Jadwigę Koczyk /1 popogrzebowa/
17.00 W intencji dzieci nienarodzonych
18.00 Za śp. Barbarę Karaszkiewicz /popog./
18.00 Za śp. Stanisława Sieradzkiego /popog./