7:00 + Grzegorza Filińskiego (pog.)
7:00 + Waldemara Marciniaka (15 r. śm.) i Tadeusza Kłobukowskiego
17:00 + Halinę Gołębiowską (14 greg.)
17:00 + Teresę Kamińską (14 greg.)
18:00 + Ryszardę Sak (12 greg.)
18:00 + Marię Stefańską (pog.)