7:00 + Ryszardę Sak (19 greg.)
17:00 + Halinę Gołębiowską (21 greg.)
17:00 + Teresę Kamińską (21 greg.)
18:00 + Grzegorza Filińskiego (pog.)
18:00 + Jana Lewandowskiego (1 r. sm.)