7:00 + Bogdana Cybulskiego (1 r. śm.)
7:00 + Teresę Kamińską (25 greg.)
17:00 + Halinę Gołębiowską (25 greg.)
17:00 + Jana Kawieckiego, zmarłych z rodzin Kawieckich i Piątkowskich i ich przyjaciół
18:00 + Ryszardę Sak (23 greg.)
18:00 o łaski potrzebne do zbawienia dla Elżbiety