7:00 + Teresę Kamińską (27 greg.)
17:00 + Halinę Gołębiowską (27 greg.)
17:00 + Jadwigę Kamińską (z ok. imienin)
18:00 + Władysława Oniszko (pog.)
18:00 + Ryszardę Sak (25 greg.)