7:00 + Ryszardę Sak (28 greg.)
7:00 + Jana Marciniaka (15 r. śm.)
17:00 + Halinę Gołębiowską (30 greg.)
17:00 + Teresę Kamińską (30 greg.)
18:00 + Grzegorza Filińskiego (pog.)
18:00 + Anielę Gawlińską (11 r. śm.), Klementynę Śliwińską i d-ków Mocnych