7:00 + o potrzebne łaski do zbawienia dla Macieja
7:00 + Grzegorza Kowalczyka
17:00 + rodziców Niteckich i siostrę Alinę Miklaszewską
18:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (2 greg.)
18:00 + Wacława Szczutowskiego (2 greg.)